Företaget uttför alla förekommande håltagningarbeten i material som betong,tegel och granit.

Typ av arbeten: Borrning i golv och väggar.

  • Golv och väggsågning.
  • Vajersågning.
  • Diamantslipning av nygjutna betonggolv.
  • Bilningsarbeten.
  • Med mera.

Vi utför även rivningsarbeten i lägenheter, egnahemshus och kommersiella lokaler.
Företaget har även kompetens att montera avväxlingar av stål samband med håltagningsarbetet.
Vårt arbetsområde är framför allt Stockholm, Nynäshamn men man kan säga att hela Mälardalen ingår.