Storstadens Betonghåltagning AB är en håltagningsfirma som utför komplicerade som enkla håltagningar, vi på Storstadens Betonghåltagning AB har alltid som mål att utföra kvalitativa och miljövänliga arbeten.

Som komplicerade arbeten kan till exempel vara att man måste montera avväxlingar i samband med håltagningsarbetet.

Storstadens Betonghåltagning AB utför även lättrivnings arbeten i till exempel kommersiella lokaler, lägenheter och egnahems hus.

Kvalitet och miljö är våra ledord i vår strävan att göra våra kunder nöjda.

Vi har kompetenta medarbetare som har långvarig erfarenhet, som säkerställer att uppdraget utförs på ett professionellt sätt.

Vi på Storstadens Betonghåltagning AB använder oss av rekommenderade maskiner, skydd och tillvägagångsätt.

Vilket till exempel säkerställer att miljöfarliga material och annat rivet material sorteras och lämnas på laglig tipp.

Storstadens Betonghåltagning AB har kollektivavtal med byggnads och är medlem i Håltagningsentreprenörena.

Vi innehar även medlemskap i Svenskt Näringsliv och Sveriges Byggindustrier.

Mycket välkommen att höra av sig till oss på Storstadens Betonghåltagning AB för ett professionellt samtal för att lösa ert problem inom håltagning och rivningsarbeten.